Επικοινωνία

Φροντιστήρια IRS

25ης Μαρτίου, 9
1087 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ.: 22312114
Κιν.   99518431
Φαξ:  22515211

Σχετικά με μας

  • Μακρόχρονη πείρα (από το 1981).
  • Παγκύπρια και παγκόσμια βραβεία.
  • Προσωπική βοήθεια.
  • Φιλικό Περιβάλλον.

Αγγλικά για Ενήλικες

Στη σημερινή εποχή, η γνώση της αγγλικής γλώσσας έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.  Προσφέρουμε μικρά τμήματα για ενήλικες για οποιοδήποτε επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας, από την απλή εξάσκηση του προφορικού λόγου, μέχρι και την απόκτηση διπλωμάτων.  Η προσωπική επαφή και καθοδήγηση, καθώς και οι έμπειροι καθηγητές βοηθούν τον ενήλικα να καλύψει σύντομα τα κενά του - όσα και αν είναι - και να προχωρήσει ανάλογα με τους στόχους του.  Λειτουργούν τμήματα για κάθε ανάγκη:

SPEAKING and LISTENING

Τα τμήματα αυτά αποτελούν μια πρωτοποριακή λύση για άτομα που θέλουν να μιλούν και να κατανοούν με άνεση την αγγλική γλώσσα, πράγμα που είναι τόσο απαραίτητο στην καθημερινή μας ζωή.  Σε ένα ζεστό περιβάλλον οι γνώσεις των αγγλικών αποκτούνται μέσω της φιλικής συζήτησης και ενδυνάμωσης του λεξιλογίου. Τα τμήματα αυτά είναι τα πλέον κατάλληλα για άτομα που δεν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν διπλώματα, αλλά θέλουν να επικοινωνούν με άνεση στα αγγλικά.  Είναι επίσης κατάλληλα για άτομα που απέκτησαν κάποιο δίπλωμα πριν από αρκετά χρόνια και χρειάζονται εξάσκηση προκειμένου να θυμηθούν όσα ξέρουν, ή για άτομα τα οποία έχουν ιδιαίτερα προβλήματα στον προφορικό λόγο.

BEGINNERS

Το επίπεδο αυτό απευθύνεται σε ενήλικες με λίγες ή καθόλου γνώσεις της Αγγλικής Γλώσσας, που ενδιαφέρονται να βελτιωθούν στον προφορικό ή και το γραπτό λόγο, ταυτόχρονα ή μεμονωμένα.

IELTS

Οι εξετάσεις IELTS  είναι εξετάσεις χρήσιμες για πρόσβαση σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, επαγγελματική ανέλιξη και για όσους επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό.  Προσφέρονται ταχύρυθμα μαθήματα διάρκειας περίπου έξι μηνών.  Τα μαθήματα θα γίνονται δύο φορές εβδομαδιαίως (μιάμιση ώρα την κάθε φορά).  Στο ένα θα γίνεται speaking and listening ενώ στο άλλο reading and writing.  Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης του ενός τμήματος, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Τα μαθήματα ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου.

BUSINESS ENGLISH

Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται σε επαγγελματίες όλων των επιπέδων. Περιλαμβάνουν προφορική και γραπτή εξάσκηση με έμφαση σε καθημερινές δραστηριότητες όπως: interviews, meetings & teleconferences, e-mail & letter writing, CVs.

 

Έναρξη νέων τμημάτων καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

 

ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΠΡΩΙΝΑ, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ, ΒΡΑΔΙΝΑ)