Επικοινωνία

Φροντιστήρια IRS

25ης Μαρτίου, 9
1087 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ.: 22312114
Κιν.   99518431
Φαξ:  22515211

Σχετικά με μας

  • Μακρόχρονη πείρα (από το 1981).
  • Παγκύπρια και παγκόσμια βραβεία.
  • Προσωπική βοήθεια.
  • Φιλικό Περιβάλλον.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ - ENGLISH LESSONS

Αγγλικά για απόκτηση πτυχίων

Τα μαθήματα Αγγλικών για παιδιά και μαθητές προσφέρονται σε πολύ μικρά τμήματα (2-4 παιδιά) με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των παιδιών, τόσο στο σχολείο, όσο και στις εξετάσεις που θα παρακαθήσουν.  Προσφέρονται τμήματα για όλες τις ηλικίες...
Περισσότερα...

Αγγλικά για Ενήλικες

Στη σημερινή εποχή, η γνώση της αγγλικής γλώσσας έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.  Προσφέρουμε μικρά τμήματα για ενήλικες για οποιοδήποτε επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας, από την απλή εξάσκηση του προφορικού λόγου, μέχρι και την απόκτηση διπλωμάτων.  Η προσωπική...
Περισσότερα...