Επικοινωνία

Φροντιστήρια IRS

25ης Μαρτίου, 9
1087 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ.: 22312114
Κιν.   99518431
Φαξ:  22515211

Σχετικά με μας

  • Μακρόχρονη πείρα (από το 1981).
  • Παγκύπρια και παγκόσμια βραβεία.
  • Προσωπική βοήθεια.
  • Φιλικό Περιβάλλον.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ - TEXT PRODUCTION LCCI

Εκτός από την απόκτηση των διπλωμάτων της Ελληνικής Δακτυλογραφίας του Υπουργείου Παιδείας, επιπλέον προσόντα για την Κυβέρνηση, αποτελούν τα διπλώματα της Αγγλικής Δακτυλογραφίας LCCI (Text Production) τα οποία προσφέρουν στις κατόχους τους επιπρόσθετα μόρια για τον κατάλογο των εκτάκτων γραφέων για το δημόσιο τομέα.  Τα διπλώματα της Αγγλικής δακτυλογραφίας ανοίγουν επίσης νέους ορίζοντες και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι εξετάσεις της Αγγλικής Δακτυλογραφίας (TEXT PRODUCTION) διεξάγονται από το LCCI τρεις φορές το χρόνο (Απρίλιο, Ιούνιο και Νοέμβριο), αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία επιλεχθεί από τους ίδιους τους εξεταζόμενους με on demand papers. Σε λίγους μόνο μήνες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πετύχουν στις εν λόγω εξετάσεις, και μάλιστα να διακριθούν με παγκύπριες, αλλά και παγκόσμιες επιτυχίες.  Επιτυχία του φροντιστηρίου, αλλά και των ίδιων των εξεταζομένων αποτελούν τα παγκύπρια, αλλά και παγκόσμια βραβεία που έχουν κατακτηθεί από τους σπουδαστές μας σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η σωστή και υπεύθυνη δουλειά, μαζί με τη μακρόχρονη πείρα κάνουν τους στόχους σας πραγματικότητα. Τα μαθήματα γίνονται μόνο μια φορά τη βδομάδα και διαρκούν λίγους μήνες.  Τα μαθήματα γίνονται σε μικρά τμήματα ή ατομικά, σε διάφορες ώρες και μέρες.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ